Politique de confidentialité

Introductie

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om speciale aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom zijn we toegewijd aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen over onze Klanten

Het verzamelen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen de volgende informatie over de Klant:

· Naam

· Voornaam

 · Postadres

· E-mailadres

· Telefoon / fax

· Geslacht / Sex

· Leeftijd / Geboortedatum

· Goedkeuring ontvangen van nieuwsbrief

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals in de volgende paragraaf beschreven, cookies en / of logbestanden om informatie te verzamelen over u.

Formulieren en interactie

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld via formulieren, te weten:

· Vorm van interesse bij onze verschillende Vergaderingen (beurzen, klantenbijeenkomsten)

· Bestelformulier

We maken gebruik van de verzamelde informatie voor volgende doelen:

· Bestel status

· Informatie en aanbiedingen

· Statistiek

· Contact

· Website beheer (presentatie, organisatie)

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactie die kan ontstaan tussen u en onze website.

Log-bestanden en cookies

Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden cookies. Het betreft vooral de volgende informatie:

 · IP Address

· Besturingssysteem

· Bezochte pagina’s en vragen

· Tijdstip en de dag van de verbinding

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat:

· Betere service en persoonlijk onthaal

· Om Tracking

· Statistieken

Recht van verzet

De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@vervloet.com. De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Maison Vervloet zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Recht van toegang en verbetering

De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart):

· Per post : Maison Vervloet, Paalstraat 78, 1080 Brussel, België

· Per e-mail : info@vervloet.com

Maison Vervloet zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Maison Vervloet nv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Maison Vervloet aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wetgeving

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy te respecteren.

Datum van deze publicatie en toekomstige updates

Dit privacybeleid werd ingezet op 17 mei 2018.